1. Diễn đàn ĐMC xin chào bạn, hãy đóng góp hết mình những gì bạn có, tham gia nhiệt tình các hoạt động diễn đàn, chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé!

 1. ĐMC-Bin.Pro

  ĐMC-Bin.Pro ™♥ߥñ•••£öñë£ÿ♥™

  Bài viết:
  2,622
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  $357,364
  Bài 10, 11: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP VÀ QUANG HỢP VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

  I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP.
  1. Ánh sáng
  :
  a. Cường độ ánh sáng

  - Điểm bù áng sáng: Cường độ AS tối thiểu để (QH) = cường độ hô hấp (HH).
  - Điểm bảo hòa ánh sáng: Cường độ AS tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại.
  - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng tăng → thì cường độ quang hợp cũng tăng.
  b. Quang phổ ánh sáng:

  - QH diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia xanh tím.
  + Tia xanh tím kích thích sự tổng hợp các aa, prôtêin
  +Tia đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbohidrat.
  2. Nồng độ CO2 :

  - Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được: 0.008-0.01%.
  - Nồng độ CO2, lúc đầu cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận sau đó tăng chậm chó đến trị số bảo hòa CO2, vượt qua trị số đó cường độ quang hợp giảm.
  3. Nước.

  - Cây thiếu nước đến 40-60% quang hợp giảm mạnh hoặc ngừng trệ.
  - Khi thiếu nước cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp ổn định hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm.
  4.. Nhiệt độ.

  -
  Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp.
  - Nhiệt độ cực đại hay cực tiểu đèu làm ngừng quang hợp.
  5. Nguyên tố khoáng.

  - Tham gia cấu thành enzim và diệplục.
  - Điều tiết độ mở của khí khổng.
  - Liên quan đến quang phân li nước.
  6. Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo.

  - Khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường.
  - Sản xuất rau sạch, nhân giống cây trồng.
  II. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG.

  1. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng.

  - Quang hợp quyết định 90-95% năng suất cây trồng.
  - Năng suất sinh học.
  - Năng suất kinh tế.
  2. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

  - Tăng diện tích lá.
  - Tăng cường độ quang hợp.
  - Tăng hệ số kinh tế.
   
  data-ad-format="auto">
  Last edited by a moderator: 28/8/13

Chia sẻ trang này