1. Diễn đàn ĐMC xin chào bạn, hãy đóng góp hết mình những gì bạn có, tham gia nhiệt tình các hoạt động diễn đàn, chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé!

 1. ĐMC-Bin.Pro

  ĐMC-Bin.Pro ™♥ߥñ•••£öñë£ÿ♥™

  Bài viết:
  2,622
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  $357,364
  Nghiên cứu Thái độ học tập ở Việt Nam

  Khi nghiên cứu thành tựu của tâm lý học thế giới và thực tiễn tâm lý học nước nhà, các nhà tâm lý học Việt Nam đã xác định một số quan niệm cơ bản về vị trí, vai trò của thái độ trong quá trình thực hiện hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập. Mục tiêu của giáo dục là hình thành ở người học có đầy đủ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, có văn hoá, có thái độ ứng xử hài hoà với môi trường sống, trong quá trình học tập và với bản thân mình.


  Thái độ là một trong những mục đích hàng đầu của dạy học bên cạnh việc cung cấp tri thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo

  Thái độ học tập là một trong những biểu hiện của động cơ học tập

  Thái độ là một trong 4 thành phần nội dung dạy học đại học (hệ thống tri thức, hệ thống kĩ năng kĩ xảo, hệ thống kinh nghiệm hoạt động sáng tạo, hệ thống các chuẩn mực thái độ đối với hiện thực)

  Thái độ học tập là một bộ phận cấu thành đồng thời là một thuộc tính cơ bản toàn vẹn của ý thức học tập của chủ thể, là yếu tố quy định tính tự giác, tích cực học tập và thể hiện bằng những cảm xúc, hành động tương ứng


  Trong mối tương quan: Nhận thức - Thái độ - Hành động thì lĩnh hội tri thức (khâu trung tâm của hoạt động học tập) đóng vai trò cơ sở, có ý nghĩa định hướng, điều chỉnh, soi sáng cho thái độ, hành vi

  Sự hình thành động cơ học tập của học sinh chịu sự chi phối của nhiều nhân tố trong đó có quan niệm, thái độ của gia đình đối với việc học tập của con cái, thái độ, sự đánh giá của xã hội đối với việc học tập nói chung và thành tích học tập nói riêng

  Thái độ học tập là một trong những cơ sở tâm lý quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cá nhân của sinh viên đại học sư phạm
  Từ những quan niệm cũng như thực tiễn về việc nghiên cứu thái độ học tập tại nước ta, đã có một số đề tài liên quan đến thái độ học tập của học sinh, sinh viên đã được nghiên cứu:

  - Tính tích cực nhận thức như là thái độ
  - Tự đánh giá thái độ học tập của SV sư phạm trong điều kiện có sự phân cấp học bổng
  - Những khó khăn chủ quan cũng như khách quan kìm hãm tính tích cực học tập của sinh viên
  - Thực trạng động cơ học tập, các nguyên nhân ảnh hưởng đến tính tích cực học tập của SV
  - Quan hệ giữa tự đánh giá của học sinh với thái độ học tập và động cơ học tập
  - Thái độ của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Tuyên Quang đối với tự học
  - Vấn đề kích thích tính tích cực học tập của sinh viên
  - Định hướng giá trị của thanh niên, sinh viên, học sinh
  - Tính tích cực học tập của sinh viên sư phạm trong quá trình đào tạo theo chế độ học tập mới

  Về phương pháp nghiên cứu thái độ học tập đã có các công trình nghiên cứu:
  - Vận dụng các chỉ báo của Frank nghiên cứu tự đánh giá thái độ học tập môn toán của sinh viên sư phạm

  - Phương pháp đo thái độ, tinh thần trách nhiệm đối với lao động, sự thống nhất về định hướng giá trị của tập thể học sinh

  Tóm lại: ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu thái độ học tập của học sinh sinh viên còn chưa được triển khai rộng, mới chỉ đạt được một số kết quả bước đầu như xác định vai trò vị trí của thái độ học tập trong việc hình thành động cơ học tập, nghiên cứu thái độ học tập của sinh viên thông qua nghiên cứu động cơ học tập, tính tích cực học tập, hứng thú học tập, định hướng giá trị. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm những chỉ báo chi tiết về thái độ học tập song còn có những khía cạnh chưa có sự thống nhất từ những vấn đề chung như định nghĩa, cấu trúc của thái độ học tập cho đến việc xác định các chỉ báo cụ thể.
   
  data-ad-format="auto">
  airblade.hy thích bài này.

Chia sẻ trang này