1. Diễn đàn ĐMC xin chào bạn, hãy đóng góp hết mình những gì bạn có, tham gia nhiệt tình các hoạt động diễn đàn, chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé!

 1. ĐMC-Bin.Pro

  ĐMC-Bin.Pro ™♥ߥñ•••£öñë£ÿ♥™

  Bài viết:
  2,622
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  $357,364
  Bạn có thể tải bài này với file WORD TẠI ĐÂY


  B- CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
  Câu 100 Sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào là:
  I. Tiêu hóa nội bào là sự tiêu hóa xảy ra bên trong tế bào
  II. Tiêu hóa nội bào là sự tiêu hóa thức ăn xảy ra bên trong của tế bào. Thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim do lizôxôm cung cấp
  III. Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn ở bên ngoài tế bào, thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa
  IV. Tiêu hóa ngoại bào là sự tiêu hóa xảy ra bên ngoài tế bào ở các loài động vật bậc cao.
  A. II, III. B. I, IV. C. I, III. D. II, IV.
  Câu 101 Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người diễn ra ở :
  A. Miệng, dạ dày, ruột non. B. Chỉ diễn ra ở dạ dày.
  C. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già. D. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non.
  Câu 102 Tiêu hóa là
  A. quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
  B. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng cho cơ thể.
  C. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.
  D. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể.
  Câu 10. Quá trình tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa chủ yếu diễn ra như thế nào?
  A. Thức ăn được tiêu hóa nội bào nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
  B. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ (enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.
  C. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi.
  D. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản.
  Câu 104. Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận:
  A. Miệng Thực quản Ruột non Ruột già Dạ dày B. Miệng Dạ dày Thực quản Ruột non Ruột già
  C. Miệng Thực quản Ruột non Dạ dày Ruột già D. Miệng Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già
  Câu 105. Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa:
  I. Thức ăn đi theo 1 chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân) còn thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn chất thải.
  II. Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng
  III. Thức ăn đi theo 1 chiều nên hình thành các bộ phận chuyên hóa, thực hiện các chức năng khác nhau: tiêu hóa cơ học, hóa học, hấp thụ thức ăn
  IV. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học, hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.
  A. I, II, III. B. I, III, IV. C. I, II, IV. D. II, III, IV.
  Câu 106. Quá trình tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá là:
  A. Tế bào trên thành túi tiết enzym tiêu hoá ngoại bào sau đó các chất dinh dưỡng tiêu hoá dang dở tiếp tục được tiêu hoá nội bào.
  B. Tế bào trên thành túi tiết enzym vào khoang tiêu hoá để tiêu hoá thức ăn thành các chất đơn giản. C. Thức ăn được tiêu hoá nội bào rồi tiếp tục được tiêu hoá ngoại bào.
  D. Thức ăn được đưa vào từng tế bào của cơ thể rồi tiết enzym tiêu hoá nội bào.
  Câu 107. Điểm khác nhau giữa quá trình tiêu hoá ở Trùng giày và quá trình tiêu hoá ở Thuỷ tức:
  A. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá - tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành những phần nhỏ rồi tiếp tục được tiêu hoá nội bào.
  B. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào thành các chất đơn giản hơn rồi tiếp tục được tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành những chất đơn giản, dễ sử dụng.
  C. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành những phần nhỏ rồi tiếp tục được tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá - tiêu hoá nội bào.
  D. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào rồi trao đổi qua màng vào cơ thể. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá nội bào thành các chất đơn giản, dễ sử dụng.
  Câu 108. Điều nào sau đây là không đúng khi nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào.
  A. Khi qua ống tiêu hóa thức ăn được biến đổi cơ học và hóa học.
  B. Thức ăn trong ống tiêu hóa theo 1 chiều.
  C. Quá trình biến đổi thức ăn xảy ra ở ống tiêu hóa và ở cả trong tế bào thì mới tạo đủ năng lượng. D. Quá trình biến đổi thức ăn xảy ra ở ống tiêu hóa (không xảy ra bên trong tế bào).
  Câu 109. Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?
  A. Tiêu hóa ngoại bào —> Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào —> Tiêu hóa nội bào.
  B. Tiêu hóa nội bào —> Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào —> Tiêu hóa ngoại bào.
  C. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào —> Tiêu hóa nội bào —> Tiêu hóa ngoại bào.
  D. Tiêu hóa nội bào —> Tiêu hóa ngoại bào —> Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.
  Câu 110. Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có một ngăn?
  A. Trâu, bò, cừu, dê. B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò..
  C. Ngựa, thỏ, chuột. D. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê..
  Câu 111.Đặc điểm tiêu hóa của thú ăn thịt là
  A. chỉ nuốt thức ăn. B. dùng răng xé nhỏ thức ăn rồi nuốt.
  C. nhai thức ăn trước khi nuốt. D. vừa nhai vừa xé nhỏ thức ăn.
  Câu 112. Chọn câu trả lời đúng khi nói về tiêu hóa xenlulôzơ. Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật.
  A. Không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạnh của dạ dày.
  B. Được nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản.
  C. Được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.
  D. Được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ông tiếu hóa.
  Câu 113. Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?
  A. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. B. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại.
  C. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenllulôzơ. D. Tiết pepsin và HCl để tiêu hóa prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
  Câu 114.Sự khác nhau cơ bản về quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật là:
  I. Thú ăn thịt xé thịt và nuốt, thú ăn thực vật nhai, nghiền nát thức ăn, một số loài nhai lại thức ăn.
  II. Thú ăn thịt tiêu hóa chủ yếu ở dạ dày nhờ enzim pepsin, thú ăn thực vật tiêu hóa chủ yếu ở ruột non nhờ enzim xenlualara.
  III. Thú ăn thực vật nhai kĩ hoặc nhai lại thức ăn, vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ và manh tràng tham gia vào tiêu hóa thức ăn.
  IV. Thú ăn thịt manh trang không có chức năng tiêu hóa thức ăn.
  A. II, IV. B. I, III C. I, II, IV. D. II, III, IV.
  Câu 115. Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?
  A. Dạ cỏ —> Dạ múi khế —> Dạ tổ ong —> Dạ lá sách.
  B. Dạ cỏ —> Dạ múi khế —> Dạ lá sách —> Dạ tổ ong.
  C. Dạ cỏ —> Dạ tổ ong —> Dạ lá sách —> Dạ múi khế.
  D. Dạ cỏ —> Dạ lá lách —> Dạ tổ ong —> Dạ múi khế.
  Câu 116. Thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn vì:
  A. Thành phần thức ăn chủ yếu là xenlulô khó tiêu hóa.
  B. Thức ăn nghèo chất dinh dưỡng, nhiều các vitamin
  C. Cơ thể động vật ăn thực vật thường lớn, dạ dày to.
  D. Thức ăn ngheo chất dinh dưỡng và khó tiêu hóa nên phải ăn số lượng thức ăn lớn mới đáp ứng được nhu cầu cơ thể.
  Câu 117. Chất dinh dưỡng được hấp thụ vào tế bào lông ruột của ruột non bằng cơ chế nào?
  A. Khuếch tán thụ động và vận tải tích cực
  B. Nước và khoáng theo hình thức khuếch tán, còn chất hữu cơ theo con đường vận chuyển chủ động tích cực C. Khuếch tán chủ động và vận chuyển thụ động
  D). Chủ yếu là hình thức khuếch tán
  Câu 118. Ruột non có các hình thức cử động cơ học nào:
  I. Cử động co thắt từng phần II. Cử động quả lắc III. Cử động nhu động IV. Cử động phản nhu động
  A. II, III, IV B. I, II, III, IV C. I, III D. I, II, III
  Câu 119. Tại sao người bị phẫu thuật cắt 2/3 dạ dày, vẫn xảy ra quá tình biến đổi thức ăn?
  A. Các nhận định đưa ra đều đúng
  B. Vì ruột là cơ quan tiêu hóa chủ yếu
  C. Vì ruột chứa hai loại dịch tiêu hóa quan trọng là dịch tụy và dịch ruột
  D. Vì dịch tụy và dịch ruột có đầy đủ các enzim mạnh để tiêu hóa gluxit, lipit, và prôtit.
  Câu 120. Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo giun sẽ nhanh chết vì:
  A. Ở mặt đất khô nồng độ O2 ở cạn cao hơn ở nước nên giun không hô hấp được.
  B. Khi sống ở mặt đất khô ráo da giun bị ánh nắng chiếu vào hơi nước trong cơ thể giun thoát ra ngoài => giun nhanh chết vì thiếu nước.
  C. Thay đổi môi trường sống, giun là động vật đa bào bậc thấp không thích nghi được.
  D. Khi da giun bị khô thì O2 và CO2 không khuếch tán qua da được (tức là giun không hô hấp được nên bị chết)
  Câu 121. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng cá, lưỡng cư, bò sát, chim - thú được thực hiện như thế nào?
  A. Trao đổi khí bằng hệ thống oxy khí (côn trùng); bằng mang (cá); bằng phổi (từ lưỡng cư đến thú).
  B. Trao đổi khí bằng hệ thống ống dẫn (côn trùng); bằng mang (cá); bằng phổi và da ( từ lưỡng cư đến thú).
  C. Trao đổi khí bằng hệ thống ống dẫn ( côn trùng), bằng mang ( cá); bằng phổi (lưỡng cư, bò sát, chim, thú).
  D. Trao đổi khí bằng: hệ thống oxy khí (côn trùng); bằng mang (cá); bằng da và phổi (lưỡng cư); bằng phổi (bò sát); bằng phổi và hệ thốn túi khí (chim).
  Câu 122. Khi thở ra, không khí qua các phần của đường hô hấp theo trật tự:
  A. các phế nang, phế quản, khí quản, hầu, mũi.
  B. phế quản, các phế nang, khí quản, hầu, mũi.
  C). các phế nang, phế quản, khí quản, mũi, hầu.
  D. các phế nang, khí quản, phế quản, hầu, mũi.
  Câu 123. Các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn là:
  A. Hệ thống ống khí, hô hấp bằng mang, phổi.
  B. Hô hấp qua bề mặt cơ thể, bằng hệ thống ống khí, bằng mang và bằng phổi.
  C. Hô hấp qua da, hệ thống ống khí, bằng mang, phổi.
  D. Hô hấp qua da, bằng mang, phổi.
  Câu 124. Vì sao nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào phổi?
  A. Vì một lượng CO2 còn lưu giữ trong phế nang.
  B. Vì một lượng CO2 được dồn về phổi từ các cơ quan khác trong cơ thể.
  C. Vì một lượng CO2 đã khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khi đi ra khỏi phổi.
  D. Vì một lượng CO2 được thải ra trong hô hấp tế bào của phổi.
  Câu 125. Ý nào dưới đây không đúng với đặc điểm của da giun đất thích ứng với sự trao đổi khí?
  A. Da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua.
  B. Tỉ lệ giữa thể tích cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể khá lớn.
  C. Dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp.
  D. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (S/V) khá lớn.
  Câu 126. Bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát vì:
  I. Chim - thú là động vật hằng nhiệt.
  II. Chim - thú hoạt động tích cực nên nhu cầu về năng lượng cao.
  III. Nhu cầu trao đổi khí ở chim và thú cao hơn lưỡng cư và bò sát
  IV. Chim - thú có cấu tạo cơ quan phổi hoàn thiện nhất trong giới động vật.
  A. I, III, IV. B. I, II, IV. C. II, III, IV. D. I, II, III.
  Câu 127 Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và động vật đa bào có tổ chức thấp được thực hiện như thế nào?
  I. Động vật đơn bào trao đổi khí qua màng tế bào, động vật đa bào có tổ chức thấp, trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.
  II. Khí O2 khuếch tán vào và khí CO2 khuếch tán ra khỏi cơ thể do có sự chênh lệch về phân áp O2 và CO2 giữa trong và ngoài cơ thể.
  III. Cấu tạo cơ quan hô hấp đơn giản nên sự trao đổi khí diễn ra qua lỗ thở.
  IV. Động vật đơn bào trao đổi khí qua không bào, động vật đa bào có tổ chức thấp trao đổi khí qua da.
  A. II, IV. B. I, II. C. II, III. D. I, IV.
  Câu 128 Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất.
  A. Phổi và da của ếch nhái. B. Phổi của bò sát.
  C. Phổi của động vật có vú. D. Da của giun đất.
  Câu 129. Ý không đúng khi giải thích vì sao da giun đất đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí của cơ thể là:
  A. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (tỉ lệ S/V) khá lớn.
  B. Dưới lớp da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp.
  C. Các tế bào tiếp xúc trực tiếp với không khí thông qua hệ thống ống khí.
  D. Da luôn ẩm ướt giúp các chất khí dễ dàng khuếch tán qua.
  Câu 130. Vai trò của tim trong tuần hoàn máu là:
  A. Tim hoạt động như một cái bơm và đẩy máu đi trong hệ tuần hoàn.
  B. Tim là nơi máu trao đổi O2 và CO2 để trở thành máu giàu O2.
  C. Tim chỉ là trạm trung gian để máu đi qua và đảm bảo cho máu đi nuôi cơ thể giàu O2.
  D. Tim là nơi chứa và dự trữ máu trước khi đi đến các mô.
  Câu 131. Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở?
  A. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng.
  B. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.
  C. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa.
  D. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.
  Câu 132. Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì:
  A. Có một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu trộn lẫn với dịch mô, đi vào khoang cơ thể, máu chảy với áp lực thấp và chảy chậm.
  B. Chưa có tim để đẩy máu đi đến các tế bào mà chỉ có xoang tim.
  C). Máu xuất phát từ tim qua hệ thống động mạch trộn lẫn với nước mô đến tế bào.
  D. Tim chưa cấu tạo hoàn chỉnh nên máu chảy dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
  Câu 133. Những động vật có hệ tuần hoàn kép là:
  A. Lưỡng cư, bò sát, chim, thú. B. Cá, lưỡng cư và bò sát.
  C. Mực ống, bạch tuộc, giun đốt và cá. D. Mực ống, bạch tuộc, giun đốt.
  Câu 134. Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
  A. Qua thành động mạch và mao mạch. B. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.
  C. Qua thành mao mạch. D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch.
  Câu 135 Hãy chỉ ra đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trong hệ tuần hoàn hở?
  A. Tim động mạch tĩnh mạch khoang cơ thể. B. Tim khoang cơ thể động mạch tĩnh mạch
  C. Tim tĩnh mạch khoang cơ thể động mạch D. Tim động mạch khoang cơ thể tĩnh mạch.
  Câu 136. Hệ tuần kín là hệ tuần hoàn có
  A. máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.
  B. tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa.
  C. máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tìm qua động mạch, mao mạch, tĩnh mạch và về tim). D. máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.
  Câu 137. Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?
  A. Vì máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp. B. Vì còn tạo hỗn hợp dịch mô - máu.
  C. Vì tốc độ máu chảy chậm.
  D. Vì giữa mạch đi từ tim (động mạch) và các mạch đến tim (tĩnh mạch) không có mạch nối.
  Câu 138. Các tế bào của cơ thể đơn bào, trao đổi chất và trao đổi khí với môi trường bên ngoài, xảy ra qua:
  A. Hệ tuần hoàn hở B. Màng tế bào một cách trực tiếp
  C. Hệ tuần hoàn kín D. Qua dịch mô bao quanh tế bào
  Câu 139. Hệ tuần hoàn có vai trò:
  A. Vận chuyển các chất trong nội bộ cơ thể
  B. Đem chất dinh dưỡng và oxi cung cấp cho các tế bào trong toàn cơ thể và lấy các sản phẩm không cần thiết đến các cơ quan bài tiết.
  C. Chuyển hóa năng lượng trong cơ thể
  D. Chuyển hóa vật chất trong tế bào cơ thể
  Câu 140. Dựa vào hình vẽ, cho biết trật tự lan truyền xung điện trong hệ dẫn truyền tim:
  1. Bó his 2. Mang Puôckin 3. Nút nhĩ thất 4. Nút xoang nhĩ
  A. 2-> 3 ->4 ->1 B. 1-> 2-> 3-> 4 C. 3 ->1 ->2 ->4 D. 4 ->3 ->1->2
  Câu 141. Huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch là do:
  A. Sự đàn hồi của mạch máu khác nhau nên làm thay đổi huyết áp.
  B. Huyết áp là áp lực của máu tác dụng lên thành mạch, từ động mạch chủ đến các động mạch có đường kính nhỏ dần và cuối cùng là tiểu động mạch.
  C. Càng xa tim áp lực của máu càng giảm nên huyết áp giảm dần.
  D. Hệ thống mao mạch nối giữa tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch cso vận tốc trao đổi máu nhanh nhất nên huyết áp giảm dần.
  Câu 142. Vận tốc máu di chuyển trong mạch phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?
  A. Độ quánh của máu (độ đặc)
  B. Tim đập mạnh hay đập yếu
  C. Lượng máu đẩy vào động mạch một lần của kỳ co tâm thất nhiều hay ít
  D. Tiết diện mạch và độ chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch
  Câu 143. Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ
  A. năng lượng co tim. B. dòng máu chảy liên tục.
  C. co bóp của mạch. D. sự va đẩy của các tế bào máu.
  Câu 144. Tại sao người mắc bệnh xơ vữa thành mạch lại thường bị cao huyết áp?
  A. Có nhịp tim nhanh nên bị cao huyết áp.
  B. Có lực co bóp của tim mạnh nên bị cao huyết áp.
  C. Tạo ra sức cản của thành mạch đối với tốc độ dòng chảy của máu cao.
  D. Vì khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng kém dễ gây thiếu máu nên thường bị cao huyết áp.
  Câu 145. Ở người trưởng thành, thời gian của một chu kì co tim là
  A. 1,2 giây B. 1 giây C. 0,8 giây D. 1,5 giây
  146. Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng là do:
  A. Được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxy và nhiệt độ thích hợp.
  B. Tim có nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện.
  C. Hệ dẫn truyền tim, hệ dẫn truyền tim gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất bó His và mạng Puôckin. D. Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì.
  Câu 147. Nhịp tim của thú có khối lượng nhỏ (mèo, chuột.. ) nhanh hơn thú có khối lượng cơ thể lớn (voi, trâu..) vì:
  A. Động vật càng nhỏ hiệu quả trao đổi chất càng thấp, tim đập nhanh hơn để đáp ứng đủ nhu cầu ôxi cho quá trình chuyển hóa.
  B. Động vật nhỏ, một hoạt động nhỏ của cơ thể cũng ảnh hưởng đến tim làm chúng đập nhanh hơn.
  C. Động vật càng nhỏ thì tỉ lệ S/V càng lớn, nhiệt lượng mất vào môi trường xung quanh càng nhiều, chuyển hóa tăng lên, tim đập nhanh hơn để đáp ứng đủ nhu cầu ôxi cho quá trình chuyển hóa.
  D. Động vật càng nhỏ càng dễ bị tác động trực tiếp của điều kiện nhiệt độ, ánh sáng,..từ môi trường. Câu
  Câu 148. Người mắc chứng huyết áp cao, khi đo huyết áp cực đại phải lớn hơn giá trị nào?
  A. 130mm Hg B. 800mm Hg C. 120mm Hg D. 150mm Hg
  Câu 149. Những cơ quan có khả năng tiết ra hoocmôn tham gia cân bằng nội môi là:
  A. Tuỵ, gan, thận. B. Tuỵ, mật, thận.
  C. Tuỵ, vùng dưới đồi, thận. D. Tuỵ, vùng dưới đồi, gan.
  Câu 150. Vai trò điều tiết của hoocmôn do tuyến tuỵ tiết ra là:
  A. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu cao, còn glucôgôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu thấp.
  B. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu thấp, còn glucôgôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cao.
  C. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu cao, còn glucôgôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cũng cao.
  D. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu thấp, còn glucôgôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cũng thấp.
   
  data-ad-format="auto">
  Trần Bê and (deleted user) like this.
 2. uglygirl

  uglygirl New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  $180
  đáp án có đúng ko zậy????
   
 3. hacobi1102

  hacobi1102 Administrator

  Bài viết:
  5,070
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  $504,539
  Đáp ản chuẩn bạn nhé :binhsua37:
   

Chia sẻ trang này

Từ khóa tìm kiếm:

 1. trắc nghiệm chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

  ,
 2. một số câu hỏi trắc nghiệm về tiêu hóa ở động vật

  ,
 3. trac nghiem sinh hoc 11 chuyen hoa vat chat o dong vat

  ,
 4. trac nghiem sinh 11 chuyen hoa vat chat va nang luong,
 5. cau hoi trac nghiem ve chuyen hoa vat chat va nang luong o đong vat,
 6. trăc nghiem sinh lop 11 B chuyen hoa vat chat,
 7. đề kiểm tra trắc nghiệm chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật,
 8. trac nghiem mon sinh lop 11 co dap an bai chuyen hoa vat chat va nang luong o dong vat ,
 9. trắc nghiệm sinh học 11 chuyển hóa động vật,
 10. trac nghiem chuong 1 chuyen hoa vat chat va nang luong o đong vat co đap an